طرح نوین آبیاری به بهره وری بهتر محصولات کشاورزی در شهرستان زرآباد کمک می کند و موجب صرفه جویی در مصرف آب در یکی از بی‌آب‌ترین استان‌های ایران می‌شود. روایت ویدئویی میار جل از نظر می‌گذرد.

 

 

محمد هوتی‌پور