صفحه اینستاگرامی dashtyari_makoran این ویدئو را برای درخواست کمک از مردم برای اهدای خون و تأمین نیاز واحد خون چابهار که دشتیاری را نیز پوشش می دهد، به اشتراک گذاشت.