فعال اقتصادی بلوچ و تحصیلکرده اقتصاد در دانشگاه لندن در برابر دوربین میارجل قرار گرفت و از علت محرومیت و عقب ماندگی بلوچستان گفت و توضیح داد: مسئولان برای نجات بلوچستان از این وضعیت، باید به اینجا نیز همچون استان های دیگر توجه داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ غلام محمد کشکوری تحصیلکرده علم اقتصاد در دانشگاه لندن به خبرنگار میارجل گفت: این استان اگر عقب مانده است دلیلش کم توجهی مسئولان بوده باید برای گذر از این شرایط، مسئولان به این استان نیز همچون استان های دیگر و برابر با آنها توجه داشته باشند.
کشکوری توضیح می‌دهد: مردم بلوچستان نیز همچون همه، ایرانی هستند و وظیفه حکومت نیز رسیدگی به این استان همچون استان های دیگر است.
در ادامه توجه تان را به دیدن این گزارش ویدیویی جلب می‌کنیم.

 

 


خبرنگار: حنیفه دهقانی