پروانه جنگی‌زهی که با کتابش « اگر تو نمی‌آمدی » حالا اسم و رسمی اثرگذار پیدا کرده به دفتر میار جل آمد و با تیم خبری زنان و بانوان میار جل گپ و گفتی داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ زنان بلوچ همواره هنرمند و با ذوق و قریحه بوده‌اند؛ یکی هنرش را با سرانگشتان خود بر پارچه نقش می‌زند، یکی بر بوم نقاشی و دیگری کلمات را بر روی کاغذ به رقص در می آورد.

 پروانه جنگی زهی یک بانوی شاعر بلوچ است که توانسته است در مسیر خود با موفقیت گام بردارد و صاحب اثری به نام " اگر تو نمی آمدی"  شود. آنچه می‌بینید گفت‌وگوی میارجل با این بانوی شاعر است که از نظر می‌گذرد.

 

شیدا حسن‌زهی