پردیس دانشگاه آزاد بمپور‌ دوسال کار خود را آغاز کرد و قرار بود وقتی به 500 دانشجو برسد واحد دانشگاهی مستقل شود، اما حالا با 714 دانشجو نه‌تنها مستقل نشده که قرار است همین پریس هم به ایرانشهر منتقل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ خبر انتقال پردیس دانشگاه آزاد شهرستان بمپور به شهرستان ایرانشهر پس از استقرار دو ساله ی آن،مردم و دانشجویان بمپوری را نگران کرده است.

پردیس دانشگاه آزاد اسلامی‌ شهرستان بمپور‌ دوسال است که فعالیت خود را آغاز کرده و طبق قولی که مسئولین استانی دانشگاه مبنی بر مستقل نمودن واحد دانشگاهی در صورت جذب ۵۰۰ دانشجو داده اند اکنون با ۷۱۴ دانشجو و گذشت ۴ ترم،نه تنها دانشجویان از مکانی برای برگزاری کلاس ها محروم اند بلکه خبر رسیده این پردیس قرار است به شهرستان ایرانشهر نقل مکان کند.

جمع کثیری از دانشجویان این دانشگاه روستاییانی هستند که با شهرستان ایرانشهر فاصله‌ای ۵۰‌ کیلومتری دارند و با انتقال دانشگاه در این شرایط بد اقتصادی و هزینه‌های هنگفت مسیر از تحصیل باز خواهند ماند و این امر باعث نگرانی مردم و دانشجویان بمپوری شده است.

 

ابراهیم ستاوند