استاد خدابخش نارویی دونلی نواز بلوچ میزبان خبرنگار میار جل بود؛ می‌گوید: موسیقی، اصالت بلوچستان را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ استاد خدابخش ناوریی که میزبان گپ و گفتی با میار جل بود، از پیشینه خود و ساز و موسیقی دونلی گفت.

 

 

محمدیاسین جلال‌زهی