درحالی که رئیس جمهور درحال سخنرانی در نشست شورای اداری در چابهار بود، مردم نامه‌های خود را به تیم او می‌دادند تا به دستش برسد، خبرنگار میار جل حاشیه‌های این بده بستان‌ها را ثبت و با مردم نامه رسان گفت‌وگو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ بلوچستان که از محروم ترین مناطق ایران به حساب می‌آید، هدف دومین سفر رئیس جمهور برای بررسی مشکلات موجود قرار گرفت.
میار جل نیز به حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری که رئیسی در آن حضور یافته بود رفت و از مردمی که برایش نامه آورده بودند، گزارشی تهیه کرده است.
 

 

 حنیفه دهقانی