کل شهرستان بمپور فقط یک بانک دارد و همین موجب شده حجم بالای مراجعه کنندگان در بسیاری از مواقع خدماترسانی را کند و مختل کند؛ گلایه‌های بسیاری از سوی مردم به میار جل منتقل شد و خبرنگار میار جل رفت تا گزارشی بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع  رسانی میارجل؛ مردم شهر بمپور سالهاست که فقط با یک بانک روزگار می گذارنند. گزارش میدانی خبرنگار میارجل از گلایه های مردم این شهر خبر می دهد . گلایه هایی که سالهاست وجود دارد و متاسفانه با وجود پیگیری های متعدد رسانه ای تا کنون نتیجه نداده است.

 بانک ملی تنها بانک این شهر است که با حجم انبوه مراجعه کنندگان رو به روست؛ حجم بالای مراجعه کنندگان باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای این بانک شده است  و برای خدمات دهی بهتر نیازمند توجه مردم در امر نگهداری و مراقبت از دستگاه‌های خود پرداز است. با این حال عدم توانمندی مدیران اجرایی این شهرستان یکی از مهمترین دلائل عدم دایر شدن شعمب دیگر بانکها در این منطقه است.

 

محمدیاسین‌جلال‌زهی