صفحه اینستاگرامی akbar_raisi این ویدئو را با توضیح اینکه »در فیلم دادشاه از قلعه بمپور استفاده شده که دلیلش طبق پرسجوی من تسهیل در فیلمبرداری و دراماتیک‌تر کردن کار بوده است« به اشتراک گذاشت.