نوشتار بلوچی حتی برای خود بلوچ ها نیز سخت است، چرا که مانند فارسی شکل نوشتاری و گفتاری اش فرق دارد، اکبر رئیسی رمان نویس بلوچ معتقد است برای توسعه و پیشرفت سریع تر، باید این مانع را از سر راه برداریم و اجازه بدهیم زبان بلوچی همانطور که خوانده می شود، نوشته شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها اکبر رئیسی همانند گذشته فعال است و در حوزه رمان نویسی با قلم رسا و توانمند خود، از بطن جامعه بلوچستانی می نویسد که درک مشکلاتش برای هر ایرانی سخت و حتی ناممکن است. 

به این بهانه با او در دفتر میارجل گفت‌وگویی با حضور کارشناس زبان بلوچی مان ترتیب دادیم که در ادامه فیلم آن نیز بارگذاری شده و می توانید ببینید. 

رئیسی می گوید باید بلوچ ها از سخت گرفتن در نوشتار بپرهیزند و با همان خط الرسمی که دارند، همانی که می گویند را بنویسند تا موفق شوند سریعتر توسعه و پیشرفتت پیدا کنند. 

او به مسئولان نیز منتقد است و اظهار می کند که باید آنها به رمان نویسی بلوچی توجه ویژه ای داشته باشند تا زبان بلوچی نیز بتواند راه خود را به دنیای توسعه یافته امروز راه پیدا کند. 

style="text-align: justify;"> 

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی