حسین ثوری یادداشتی درباره دانیال شه بخش را با عنوان «هیچگاه اینگونه مصمم ندیده بودمش» را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در متن  یادداشت حسین ثوری از پیشکسوت های بوکس بلوچستان و رئیس فدراسیون بوکس ایران، آمده است: هیچگاه اینگونه مصمم ندیده بودمش، با وجود زخمی بر پیشانی که از بازی قبل به همراه داشت ،با همه ی وجود به دنبال شکست حریفی بود که به تعداد سالهای عمر دانیال صاحب مدال های قاره ایی، جهانی و المپیک بود ،او را هرگز بازنده ندیدم و این روحیه نشات گرفته از سرزمینی است که مردم ان در اوج سختی و تنگدستی قناعت و صبر را پیشه ی خود کرده اند و به رشادت و جوانمردی شهره اند ،قطعا او می داند که تا دو قدمی موفقیت بزرگی رسیده است ...


قطعا او می داند که می تواند صدایی باشد برای استعدادهای درخشان سرزمین خود که تاکنون بخوبی دیده و یا شنیده نشده اند .


آری امروز دانیال شه بخش مقابل الوارزی قرار گرفت که هر نوع توفیقی در بوکس را به دست آورده بود و اگر نبود عوامل ناخواسته می توانستیم اکنون به گونه ایی دیگر سخن بگوئیم، امروز رفتار مصمم دانیال و شاهین و ده ها قهرمان دیگر سرزمینم ایران عزیز در بوکس به من انرژی می دهد تا باور کنم آنچه را که آنها می توانند رقم بزنند.