صفحه اینستاگرامی hamed_singlo18 ویدئویی از تفریح داخل آب مونسون را به اشتراک گذاشت.