صفحه اینستاگرامی balochestaniha ویدئویی از شسته شدن کامل سیل بند خاکی رودخانه طرفای بنو در دشتیاری را به اشتراک گذاشت.