صفحه اینستاگرامی leeko_balouchi ویدئویی از بلوچی گانه سبزل سامی را به اشتراک گذاشت.