باران و طوفان شدید شب گذشته خسارات زیادی را به لنجداران کنارکی وارد کرده است که روایت ویدئویی کوتاه میارجل را در این باره می بینید.