خبرنگار میارجل به بیمارستان امام علی چابهار رفت تا ببیند وضعیت آن چگونه است؛ پزشکی از جامعه پزشکی این بیمارستان به مردم بلوچستان هشدار داد و از آنها خواست به پاسخ منفی تست های پی سی آر که این روزها برای کرونا گرفته می شوند، توجه نکنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل دکتر کیا کبیری که در بخش بستری سرپایی‌های بیماران کرونایی بیمارستان امام علی چابهار است پای  گفت‌وگو با میارجل نشست و به مردم هشدار داد که اگر جواب تست کرونای شان منفی شد به هیچ عنوان بدون ماسک در میان خانواده شان نگردند.

چرا که گاهی این تست ها جواب منفی شان اشتباه از آب در می آید و همین موضوع خطرناک می تواند یک عمر پشیمانی را برای اعضایی از خانواده پیش بیاورد که با انتشار گسترده کرونا خانواده خود را کرونایی کرده اند.

 

حنیفه دهقانی