دکتر جانشین در گفتگو با میارجل گفت: شهرستان دشتیاری در وضعیت سیاه قرار دارد و چند نفر بخاطر کرونا جان شان را از دست داده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این پزشک اظهار داشت: خدمات زیادی برای مردم انجام دادیم، آموزش مردم برای رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح شهرستان دشتیاری و واکسیناسیون بالای هفتاد سال اما مردم هیچگونه رعایتی نمی‌کنندـ
خواهش ما از مردم این است که در مکان های شلوغ نروند و از مراسمات شلوغ خودداری کنند و در خانه بمانند.
امیدواریم مردم رعایت کنند تا شاهد مرگ نباشیم.
متاسفانه در تمام مراکز بهداشتی گزارش داده اند که وضعیت کرونا مثبت است.
از مردم فهیم شهرستان دشتیاری می‌‌خواهم در خانه بمانند و به هیچ عنوان در مراسمات شرکت نکنند.

 

محمدندیم هاشم نیا