در دوسال گذشته ده نفر از کودکان بلوچ در هوتگ‌ها غرق و یا طعمه گاندو شدند؛ بسیاری دلیل این حوادث وحشتناک را بی‌آبی عنوان می‌کنند اما هرچند عدم آبرسانی یک دلیل مهم است اما دلیل اصلی نیست.