محمد بلوچ‌زهی " mohamad_balochzehi " با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش نوشت: بشنوید فاروق رحمانی عزیز هنرمندی بسیار کاردان و زبردست را که با ساز خویش چنین شیوا و آرام بخش سخن می گوید و همگان را می آورد به وجد.