صفحه اینستاگرامی balochestaniha ویدئویی از عروسی در دل بلوچستان و یک رسم آنها را به اشتراک گذاشت.