مسلم نیک نژاد فعال حوزه سمن‌ها در گفت‌وگویی با میار جل می‌گوید: سمن‌های مردم نهاد واقعی نیاز ضروری توسعه بلوچستان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ مسلم نیک نژاد از جوانان فعال در حوزه موسسات مردم نهاد از نقش سمن ها در رشد و توسعه جامعه می گوید؛ این فعال حوزه جوانان سمن ها را بال اجرایی و  توسعه جامعه می داند که با به دست گرفتن فعالیت های اجرایی در امور مختلف اجرایی کشور تاثیر مثبتی را در جامعه داشته‌اند. وی رشد چشمگیر سمن‌های مختلف  در ایرانشهر را یک اتفاق نویین می‌داند و معتقد است که باید شاهد افزایش سمن‌ها در جامعه باشیم و رشد و توسعه را بهتر لمس کنیم. مسلم هنرمند خوبی است و سال‌هاست در حوزه موسیقی فعالیت می‌کند و در کنار آن به ورزش هم نیز علاقه فراوانی دارد. گفت‌وگوی میارجل را با مسلم نیک نژاد را ببینیم.

 

محمدیاسین جلال‌زهی