صفحه اینستاگرامی balochestaniha ویدئویی از شدت گرما در بلوچستان را به اشتراک گذاشت.