صفحه اینستاگرامی baluch.kids ویدئویی از جاری شدن رودخانه سرمیچ لاشار را به اشتراک گذاشت.