صفحه اینستاگرامی nikshahrkhabar_ir پستی درباره دونلی نوازی ابراهیم آزادی را به اشتراک گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در کپشن آمده است: ابراهیم آزادی معروف به نکیب ، پیشکسوت موسیقی و دونلی نواز اهل دهستان چاهان شهرستان نیکشهر به دیار باقی شتافت.