بازیگر و فعال بلوچ در آیین افتتاح سایت بلوچی میار جل گفت: ما عادت کرده ایم صدایمان را نشوند و اگر روزی بگویند بیایید و صحبت کنید تعجب می کنیم، خوشحالم از اینکه میار جل آمده است تا صدای مان را برساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ ابراهیم ساویز در آیین افتتاح قسمت بلوچی سایت میارجل عنوان داشت: خیلی خوشحالم از افتتاح سایت بلوچی میار جل، بسیار احساس خوشایندی از این اتفاق به من دست داد و میار جل آمده که کار بزرگی بکند، اتفاقاً موفق هم عمل کرده است و نواقصی هم اگر دارد حتماً نقدش خواهیم کرد تا درست شود.

وی ادامه داد: ما ترسی داریم که این ترس نباید در وجود ما باشد، اینجا سرزمین من است، پدر و مادر من اینجا به دنیا آمده اند و حتی مردگان ما نسل اندر نسل اینجا خاک شده اند، این قوم را نمی شود غیر ایرانی و جدا دانست، ما البته نمی دانیم کجا برویم که اتصال بین من و ایران وطن مان صورت بگیرد اما میارجل می تواند این کار را به زیبایی انجام دهد.

این هنرمند بلوچ افزود: شعار میارجل حرف نویی است،  صدای فعالین فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بلوچستان؛ تا گفته اند صدای بلوچستان است، اصلاً شنیده نشده است، ما به این عادت داریم اما اگر بگویند صدایتان شنیده می شود ما باور نمی کنیم و ما هنوز هم ترس داریم از اینکه اینجا بگوییم، اوضاع زندگی ما مرتب نیست و من التهاب دارم و ما در این التهاب ها زیست کرده ایم اما حالا با میار جل به این خودباوری می رسیم که از این به بعد ما شنیده خواهیم شد.