بانوی فعال مدنی و سیاسی بلوچستانی که در آیین افتتاح قسمت سایت بلوچی میار جل حضور پیدا کرده بود، گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، آموزش زبان محلی به کودکان، به تقویت آنان در آموزش زبان رسمی و ملی نیز کمک خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ سارا خوشخوی اظهار داشت: اگر چه پایگاه اطلاع رسانی میارجل در اقدامی زیبا، به زبان مهم ایرانی یعنی بلوچی ایجاد شده است اما باید توجه داشت اساس اینکه یک رسانه چگونه نوشته و نگارش می شود، زبان است ما برای مسئله زبان در اصل پانزدهم قانون اساسی داریم که همه اقوام ایرانی می توانند در کنار زبان رسمی فارسی، ادبیات قومی و محلی خودشان را نیز یاد بگیرند.

وی ادامه داد: ما رسانه ای داریم که می توانیم در آن به زبان بلوچی قلم بزنیم اما آیا من بلوچ زبان می توانم در این رسانه چیزی بنویسم؟ در حالی که بیشتر ما از خواندن و نوشتن به زبان بلوچی عاجز هستیم در حالی که به شخصه من می توانم در همه زمینه ها نیز بنویسم، در واقع ما از یادگیری ادبیات مادری خودمان در ایران محروم هستیم و این را من متوجه سیاست گذاران آموزشی در سطح کلان می دانم که می ترسند زبان رسمی فارسی ایران آسیب ببیند.

خوشخوی افزود: ما وقتی به پژوهش های یونسکو مراجعه می کنیم و همچنین زمانی که تجربه کشورهای چند زبانه را بررسی می کنیم، که هم حفاظت از زبان محلی داشته اند و هم زمان زبان رسمی شان را تقویت کرده اند و موفق شده اند تا تعاملی بین زبان محلی و رسمی شان برقرار کنند، متوجه می شویم که اگر زبان های محلی ما تقویت و آموزش داده شوند، نه تنها زبان فارسی تضعیف نخواهد شد بلکه تقویت نیز می شود.

وی در انتها بیان داشت: همیشه این موضوع را مثال می زنم که ما به جای صادر کردن زبان فارسی، انگار آن را گذاشته ایم در یک ظرف شیشه ای و نمی گذاریم کسی به آن دست بزند، در حالی که می توانیم از ظرفیت زبان های محلی برای آموزش، تقویت زبان رسمی و صادر کردن فارسی به جهان بهره ببریم.