مریم رئیسی فرهنگی، با سابقه نزدیک به 10 سال آموزش در مدارس نیکشهر، معتقد است: مسیر پیشرفت بانوان بلوچ خیلی بهتر شده است و باید برای ایده آل شدن این اوضاع جنگید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ مریم رئیسی معلم دختران دبیرستانی در روستای چاهان روحیه شکست ناپذیری دارد و ماموریت خودش را این می‌دید که دختران روستای چاهان را ترغیب کند از روستای چاهان برای درس خواندن به روستای کناری بروند.

البته این یکی از تابو‌های مهم بر سر راه دختران بلوچ است و اکثر روستانشینان به همین دلیل دختران شان را از تحصیل باز می‌دارند که این موضوع باعث می‌شود سالیانه دختران زیادی به جای ادامه تحصیل در دبیرستان، خانه نشین شوند و نهایتا ازدواج و بچه داری کنند.

با این وجود مریم رئیسی که هنوز نیروی رسمی آموزش و پرورش هم نیست؛ از خود مایه گذاشت و برای درس دادن به دختران دبیرستانی چاهان، با همه خانواده‌های این روستا ملاقات کرد و آنها را راضی کرد که به دختران شان اجازه بدهند برای ادامه تحصیل به روستای کناری بروند.

این تنها کاری نبود که مریم رئیسی انجام داده است، او با جذب پول از خود اهالی روستایی که مدرسه در آن قرار داشت، حالا بنای یک دبیرستان مجهز را شروع کرده است که با توجه به گرانی‌های اخیر و نبود بودجه کافی همچنان روی زمین مانده است.

امید می‌رود به زودی با جذب خیران، این دبیرستان نیز بنایش زودتر تکمیل شود تا دختران روستا برای درس خواندن راه کمتری را طی کنند و به این شکل مسیرشان برای ادامه تحصیل نیز راحت تر باشد.

در ادامه ویدئوی گفتگوی کامل با مریم رئیسی در زمینه سختی‌ها و موانع بر سر راهش آورده شده است که می‌بینید.