افکار عمومی از سرنوشت افراد کشته شده خبر ندارند! منظور این است که به مردم گفته نمی شود که برای جبران خسارت جان باختگان چه اقدامی شده است؟ و همچنین افرادی که خطا کرده اند، چه سرنوشتی پیدا کرده اند؟

پایگاه اطلاع رسانی میارج: بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی در محمدان ایرانشهر، یک کودک بلوچ کشته شده است. رسانه های دولتی گزارش داده اند که سرنشینان این خودرو یک خانواده بودند که ماموران نیروی انتظامی به ظن حمل مواد مخدر به سمت آنها تیراندازی کرده اند. پس از چند ساعت از انتشار این خبر در فضای مجازی نیروی انتظامی نیز با صدور بیانیه ای تلاش کرده که ابعاد این حادثه را برای افکار عمومی تبیین کند. اما به نظر می رسد که درباره این حادثه نکات ذیل قابل تامل است:

الف: تعداد این حوادث در سالهای اخیر که برخی افراد بیگناه مورد اصابت گلوله ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته اند، متاسفانه آمار جالبی نیست و به نسبت بسیاری از مناطق کشور قابل قیاس نیست.


ب: سوال اساسی این است که نیروی انتظامی برای کاهش این آمار چه کرده است؟!


ج: افکار عمومی از سرنوشت افراد کشته شده خبر ندارند! منظور این است که به مردم گفته نمی شود که برای جبران خسارت جان باختگان چه اقدامی شده است؟ و همچنین افرادی که خطا کرده اند، چه سرنوشتی پیدا کرده اند؟


د: آیا حق مردم بلوچستان اطلاع رسانی – بخوانید پاسخگویی فرآگیر تر- هست یا نیست؟