در جریان درگیری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد هنگام کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی خروجی شهرستان بمپور یک کودک بی گناه بلوچ جان باخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، در جریان درگیری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد هنگام کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی خروجی شهرستان بمپور یک کودک بی گناه بلوچ جان باخت.

همچنین در پایان درگیری مشخص شده؛ یک زن میانسال نیز در صندلی عقب خودروی مذکور بوده اند که متأسفانه بر اثر این تیر اندازی ها کودک خردسال همراه وی مجروح و به مراکز درمانی منتقل شده که تلاش تیم پزشکی برای نجات جان او بی نتیجه مانده و کودک در بیمارستان فوت کرده است.

از سرنوشت دیگر سرنشینان خودرو خبری در دسترس نیست و نیروی انتظامی نیز گفته است که آنها مسلح بوده و به دنبال دستگیری آنها است.