خبرنگار میارجل در این گزارش به سراغ یکی از فعالان حوزه بهداشت و درمان رفته است تا از اوضاع زیرساختی این حوزه در دروازه توسعه شرق ایران با خبر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ چابهار با وجود اینکه عنوان سنگین و رنگین دروازه توسعه شرق ایران را به یدک می کشد، همچنان از نظر زیرساختی در همه حوزه ها در قعر جدول نسبت به همه شهرهای کشور در استان های دیگر ایران است.  

در حوزه بهداشت و درمان نیز در قعر جدول قرار دارد، یک فعال این حوزه طی مصاحبه ای ویدئویی با خبرنگار میارجل، اظهار می کند: بیمارستان چابهار از راسک تا جاسک با جمعیت بالغ بر 700 هزار نفر را پوشش می دهد و از  طرفی این فشار جمعیتی بالا، خدمت رسانی را با سختی روبرو کرده است.

در این فیلم  صحبت های عرفان ساده کارشناس و فعال حوزه بهداشت و درمان با پایگاه اطلاع رسانی میارجل درباره تمامی ضعف های زیرساختی حوزه بهداشت و درمان را که این روزها با وجود آمدن کرونا همچنان در قعر جدول قرار دارد، مشاهده می کنید.

 


 حنیفه دهقانی