شبیر سید که موسیقی‌های اجتماعی‌اش تاثیرگذاری زیادی داشته است و اخیرا هم موزیکی درباره دردهای سوخت‌بران خوانده را به دفتر میار جل دعوت کردیم و با او گپ و گفتی ترتیب دادیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ شبیر سید یکی از  خوانندگان خوش صدای بلوچ ‌است که برای جامعه و محرومیت بلوچستان می‌خواند و معتقد است موسیقی زبانی گویا برای نشان دادن محرومیت است.

شبیر سید متولد ۱۳۶۵ از شهر پیشین است و  موسیقی های او بیشتر برای مظلومیت بلوچستان بوده است که با یک کار جدید به اسم بلوچ تمام دردهای سوخت بران را به تصویر کشیده است.

می‌گوید: هنرمندان می‌توانند نقش زیادی برای اگاهی جامعه داشته باشند و موسیقی می‌تواند زبانی برای نشان دادن محرومیت باشد.

وی افزود: جوانان باید تلاش کنند هیج جوانی، هیج انسانی بدون دلیل و بی هدف آفریده نشده است باید جوانان تلاش کنند جامعه بلوچستان به جوانان نیاز دارد.