صفحه اینستاگرام " reza_baloch_13 " رضابلوچ ویدئویی از بارش‌های چند روز اخیر بلوچستان منتشر کرد و نوشت: خدایا شکرت آب رودخانه ها در بلوچستان جاری شد .