صفحه اینستاگرام " baluch_gram " ویدئویی از بارش‌های باران های اخیر منطقه سرباز منتشر کرد.