دو چاپی به همراه دهل و ساز در بلوچستان زینت بخش مراسمات مختلف است.خبرنگار میار جل فیلمی از دوچاپی زرآباد گرفته که از نظر می‌گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میارجل؛ دوچاپی نوعی موسیقی و حركات موزون سنتی آیینی در بلوچستان است كه از گذشته‌های دور تاكنون در مناسبت‌های مختلف به ویژه جشن های شادی(ازدواج) رواج داشته و در هنگام اجرا در برنامه ‌های عمومی افراد از طبقات مختلف اجتماعی بدون در نظر گرفتن جایگاه و مقام و شغل در آن شركت می‌كنند.

این برنامه همواره مورد استقبال عامه مردم بومی و غیر بومی می شود و طرفداران پر پاقرص خود را در بلوچستان و حوزه جاسک هرمزگان دارد. فیلمی از دو چاپی مخصوص زرآباد تقدیم حضورتان می گردد.

 

محمدهوتی پور