محمد جواد صادقی خبرنگار پیشکسوت بلوچستان درباره دردسرهای مردم که در پی ناامنی‌های اخیر چابهار ایجاد شده طنزی برای میار جل نوشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ محمد جواد صادقی نوشت:  ادبیات کهن پارسی که برخی ادیبان آن را از دوره نظامی گنجوی و برخی آن رامنتسب به دوره رودکی می‌دانند که روی هم رفته حدود۱۰ قرن قدمت دارد و ضرب المثلی در آن آمده است تحت عنوان"دزد نادان می‌زند به کاهدان".

برابر اعلام روابط عمومی اداره کل صمت استان سيستان ‌و بلوچستان پست مخابراتی درب اداره صنعت، معدن و تجارت ( تلفن گویای ۱۲۴ دریافت شکایات صنفی) چابهار توسط افراد ناشناس سرقت رفته حالا شهروندان چابهاری برای رساندن شکایات خودبایستی حضوری تشریف ببرند اداره صمت یعنی درواقع صفی دیگری بجزصف مرغ، روغن، برنج، شکر، سمبوسه، پکورا، پراتا وچولابه خیروبرکت اداره صمت درچابهار اضافه شده است.

درهمین رابطه سه مقام بلندپایه دولتی از مقامات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وارتباطی شهرستان چابهار یکی به بزرگی کوروش کبیر، دیگری باهوش و ذکاوتی شایان و آن یکی به پهلوانی یلی مثل رستم که نخواستند نامشان فاش شودطی جلسه ای محرمانه درحال انجام یکسری کارهای پیچیده اطلاعاتی هستند تا سارقین را پیداکنند و اموال بیت المال را برگردانند و سارقین رابه سزای عمل ددمنشانه خود برسانند.

یک مقام ذی‌ربط وآگاه که نخواست نامش فاش شود در این خصوص گفت: فعلا قرار است، حضرات تارفع مشکل مراتب راطی نامه‌ای به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برسانند تا با توجه به ابعاد ادبی این سرقت درضرب المثل"دزدنادان می زندبه کاهدان"راپس ازگذشت ۱۰ قرن تجدیدنظر کنند.