صفحه اینستاگرامی moeinsaeedi.ir فیلمی از صحبت های روزهای گذشته معین الدین سعیدی در مجلس را متنشر کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این ویدئو را در ادامه می بینید.