محمد جواد صادقی خبرنگار پیشکسوت بلوچستان یادداشتی در شرح و حال انتخابات شورای شهر چابهار برای میار جل نوشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛  محمد جواد صادقی نوشت: انتخابات شوراهای شهر به ویژه چابهارکه همه ساله به روشی کاملا سنتی براساس قومیت، بومی‌گرایی، گاهی حتی زد وبندهای مالی و حلقه برخی از متنفذین و بزرگان انتخاب می‌شدند اما این دوره با دوره‌های گذشته فرق می‌کند، چراکه بعد از گذشت 20 سال این روش نه تنها جواب نداده بلکه شهر چابهار بجای پیشرفت به پسرفتی مضاعف رسیده است و همه شهروندان این عدم توفیق را انتخاب ناآگاهانه در انتخاب اعضای پارلمان شهری می‌دانند.

دراین دوره علیرغم اینکه خیلی‌ها همه چی را تمام شده می‌دانند و تعدادی هم را خود را صاحبان این کرسی‌ها تلقی می‌کنند، باید بدانند در این دوره هیچ چیزقابل پیش‌بینی نیست چراکه مردم و شهروندان چابهاری دست همه خوانده‌اند و به درستی می‌دانند انتخاب خیلی از کاندیدهای مدعی کرسی‌های شورای شهر به خیر و صلاح‌شان نیست و در انتخاب پیش رو با چشمانی باز به دور از زد وبندهای سیاسی، تعصبات قومی و زد و بندهای مالی به شایستگان رای خواهند داد.

دراین دوره احتمال انتخاب افرادی که از قبل خود را برفاتح کرسی شورای شهر می‌دانند 20 درصد است چراکه ۴۰ درصد جمعیت ازترکیب شهروندان به عقیده خیلی‌ها  رای آنان قابل خرید نیست و۴۰ درصد مابقی آرایی هستند که آگاهانه انتخابات می‌کنند، پس این دوره با دوره‌های قبل فرق دارد و غیرقابل پیش‌بینی است.

بهرحال از شهروندان چابهار می‌خواهیم بیایید این دوره بدور از همه چی شایستگان را انتخاب کنید و شهرچابهار را از این وضعیت نجات دهید.