صفحه اینستاگرامی mohamad_balochzehi پستی از صحبت های یک زن بلوچ را منتشر کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ محمد بلوچزهی نوشته است: بشنوید سخنان ارزشمند یک بانوی فعال بلوچ را در اهمیت و ضرورت توجه و تمرکز بر امر آموزش در خانواده ها.
این بانوی فعال در اهمیت و برابری تعلیم بدون در نظر گرفتن جنسیت انسان ها تاکید می کند و جلوگیری از منع تحصیل دختران.
مسئله ای که در بلوچستان بصورت پررنگی موضوعیت دارد و یکی از مهم ترین دغدغه های دلسوزان به امر آموزش است و علاقمندان به توسعه این سامان.
سخنان توسعه طلبانه و قابل توجه و تأمل این بانوی بلوچ را باید یک به یک و بند به بند طلا گرفت و مروج بود و این نوع اندیشه متعالی را تکثیر نمود و ترویج در جامعه.
این بانوی فعال بلوچ از ضرورت تعلیم و تحصیل برای زنان می گوید و نیز کارکرد تحصیل و تعلیم و آموزش بر موفقیت در زندگی ایشان بویژه بعد از تشکیل زیست مشترک برای جوانان.
باید اذعان نمود که امروز اگر دردهای انبوه جامعه ما را رنجور نموده است و مریض و نیز کمتر درمانی برای این امراض تجویز می شود و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی در میان ما بصورت غم باری شیوع یافته، باید ریشه همه این آسیب ها را در ضعف مفرط در عرصه آموزش جیست.