صفحه اینستاگرامی adampira.s ویدئویی از یک کتابخانه سیار بر شتر منتشر کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ ساجد آدم‌پیرا در توضیح نوشت: روز پنج‌شنبه؛ نوزدهم فروردین هزار و چهارصد، در نوزدهمین روز سال و قرن جدید، یکی از دوستان هم روستایی کلیپی بسیار ارزشمند از کتابخانه سیار ی متفاوت در بلوچستان پاکستان برایم ارسال کردند.
جوان دغدغه مند بلوچ که از جانب یکی از پاهایش نیز دچار معذوریت هست، برای ایجاد تغییر و تحول آموزشی و فرهنگی نسل آینده بلوچستان کمر همت بسته، کتاب هایی ارزشمند را بر شتری نهاده، روستا به روستا با آن همراه همیشگی مسیرها را طی می کند تا به کودکان تشنه ی دانایی و آگاهی، کتاب برساند. برای آنان فعالیت انجام می دهد و روز شیرین و پر خاطره ای برای‌شان می سازد.
درود بر این جوانان غیور و عزتمند که کمر همت بسته اند تا بلوچستانی آگاه و آباد را شکل دهند. قطعا بلوچستان سبز و آباد خواهد شد آن هنگام که کودکانی تشنه و عاشق دانایی دارد و جوانانی که با همت و تلاش برای رفع کمبودها گام بر می دارند و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با دانش و آگاهی و کتاب!