صفحه اینستاگرامی dr.m.naeem_aminifard صحبت های استاندار درباره محمد نعیم امینی فرد و تلاش‌های وی برای ساخت بیمارستان 540 تخت‌خوابی ایرانشهر را منتشر کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این پیج در توضیح ویدئوی منتشر شده نوشته است: بیمارستان 540 تختخوابی دکتر محمد نعیم امینی‌فرد ایرانشهر بزرگترین پروژه عمرانی-درمانی مصوب استان، قبل و بعد از انقلاب است که شاهکار پیگیریهای آن فقید است.

اولین اقدام دکتر امینی‌فرد اخذ مجوز کمیسیون ماده بیست وزارت بهداشت بود که با هماهنگی‌های لازم با وزیر اسبق بهداشت جناب دکتر هاشمی در سال 1395 اخذ شد.
سپس در همان سال آن را به کمیسیون ماده بیست و سه الحاقی سازمان برنامه و بودجه با ریاست دکتر دژپسند (وزیر فعلی اقتصاد) و با کمک‌های دکتر نمکی (آن زمان معاونت اجتماعی سازمان بودند) علیرغم همه مخالفت‌هایی که با شروع پروژه جدید عمرانی با توجه به حجم سنگین پروژه وجود داشت، در جلسه مربوطه با دفاع از پروژه و رایزنیهای مداوم،موافقت تاریخی سازمان برنامه و بودجه را اخذ نمود بطوریکه سبب حیرت‌زدگی همگان شد.

البته این پایان راه نبود،موافقت سازمان برنامه و بودجه باید به شکل ردیف بودجه در برنامه بودجه گنجانده می‌شد که در جهت نیل به این هدف بزرگ وی در سال 1396 خود را داوطلب عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نمود و به اتفاق آراء اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون تلفیق حضور یافت و علیرغم مقاومت دولت در گنجاندن ردیف‌های جدید بودجه،ایشان مصوب ملی برای آن اخذ نمود. (سومین قدم بزرگ)
سرانجام مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد برای شروع اولیه پروژه در نظر گرفته شد و موتور پروژه روشن شد.

در سال 1397 نیز با پیگیریهای دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تمامی نقشه‌های جامع اخذ و زمین لازم به میزان هفتاد هکتار از طریق استاندار محترم اخذ شد.
برگزاری مناقصه توسط وزارت بهداشت و درمان انجام و عملیات تسطیح انجام گردید.(پروژه عظیمی بود که با شفافیت اعتباری توسط وزیر بهداشت و با حضور ایشان کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد)

در سال 1398 مجددا دکتر امینی‌فرد در جهت تخصیص اعتبارات بیشتر برای این پروژه و سایر پروژه‌ها از طرف کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عضویت کمیسیون تلفیق مجلس در آمد و علیرغم نیاز به وقت در جهت انجام فعالیت‌های انتخاباتی،جلسات سنگین کمیسون بودجه حضورش در تهران را میطلبید،پیگیری این پروژه را مهم‌تر از فعالیت انتخاباتی میدانست و سرانجام در روز پانزدهم دیماه 1398 در حالی که قصد عزیمت به تهران و شرکت در جلسه بودجه که خاصاً برای اخذ اعتبار برای بیمارستان مذکور بود دعوت حق را لبیک گفت.