صفحه اینستاگرامی mohamad_balochzehi فیلمی از آیین سرآپی منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ محمد بلوچزهی در توضیح این پست نوشت: در طول تاریخ بلوچان همواره در هر شرایط و موقعیت بهانه های کوچکی داشته اند برای دلخوشی و شادی.
گرچه ممکن است زیست بسیاری از بلوچان در شرایط بسیار مطلوب اقتصادی و معیشتی نبوده باشد اما بلوچ در هر وضعیتی مترصد شادی های کوچک و دلخوشی های دست یافتنی و سهل بوده برای خود و خانواده و اطرافیان خویش.
در گذشته اکثر بلوچان با مشاغلی چون دامداری و کشاورزی روزگار گذرانده اند و نیز کار در کشورهای عربی همسایه اما با وجود سختی ها همواره تلاش نموده اند زیست آنها بر پایه ریتم و آهنگ و رنگ و چنگ و هرآنچه زیبایی را معنا می بخشد برقرار باشد.
شادی برای بلوچ محدود به موقعیت و جایگاه اجتماعی نبوده هر کس به فراخور بضاعت و توان تلاش نموده برای پاس داشتن دلخوشی ها و زدودن رنج ها با چنگ و رنگ.
امروزه گرچه متناسب با شرایط و موقعیت زمانی خرده فرهنگ ها و آیین ها و رسومات بلوچان دستخوش تغییر شده اند و تحول اما هنوز رگه ها و رد پایی از همان شادی های درونی را می توان در زندگی بلوچ یافت.
بلوچ با موسیقی متولد می شود و با ریتم و صدا و نواهای کهن شخصیت می گیرد و تکمیل می شود و با همان موسیقی و موتک و مویه به خاک سپرده می شود.
«سرآپی» مراسمی است کهن که داماد را با ساز و دهل و سوار بر شتر برای استحمام به جوی و قنات و یا رود آب می برند و پس از طی تشریفات و آیین هایی به خانه عروس رهسپار می شوند.
آیینی که اکنون در ویدئوی پیوستی مشاهده می کنید مربوط به مراسم «سرآپی» است و بخشی از آیین های کهن عروسی در بلوچستان.