سواحل بکر و زیبای مکران در بلوچستان خاستگاه ورزش‌های آبی و ساحلی در کشور است وتوسعه آن می تواند استعدادهایی را شکوفا کند، ورزش های آبی- ساحلی از جمله فوتبال ساحلی ورزش‌هایی هستند که با کمترین امکانات می شود از آن بهترین بهره برداری را برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛  ورزش های آبی ساحلی در سواحل بکر و زیبای مکران ظرفیتی بسیار بزرگ برای شناساندن استعدادهای برتر از جمله فوتبال ساحلی است هرچند در سال های اخیر رشد بسیار خوبی در فوتبال ساحلی در سواحل زیبای مکران بوده  ، اما این رشد کافی نیست 
و نیازمند حمایت های  بیشتر برای این ورزش است.

ساحل ماسه‌ای فراوان در سرتاسر سواحل مکران و باکمترین امکانات می توان بهترین استعدادهای ورزشی را کشف کرد چرا که سابقه چند سال گذشته در ورزش ساحلی چابهار نشان می دهد جوانان و ورزشکاران این شهرستان و شهرستانهای کنارک جاسک و دشتیاری در پهنه سواحل مکران در ورزش فوتبال ساحلی حرف برای گفتن دارند.

در این ميان میتواند به بازیکن ملی پوش فوتبال ساحلی سعید پیرامون از جوانان چابهاری اشاره کرد و کسب عناوین  مختلف تیم های ورزشی و حضور در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور نشان از استعدادهای درخشان سواحل مکران در ورزش های آبی و ساحلی است. برای همین منظور از نزدیک پای صحبت تعدادی از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش فوتبال چابهار نشستیم که از نظر می گذرد.

 

منصور کریمدادی