در هفت ماه گذشته که فعالیت خود را رسما شروع کردیم شاید انتظار چنین استقبال گرمی را از مردم بلوچستان نداشتیم، ممنونیم که پیگیرانه و مصرانه ما را دنبال می‌کنید و امیدواریم بتوانیم با ارتقای روز افزون خود پاسخ اعتمادتان را بدهیم.