صفحه اینستاگرام " e30_delvalah " با انتشار موزیک ویدیویی نوشت: نــوکـ آباد شهر،فرهنگ،ادب و هنر