صفحه اینستاگرام " iranshahr_lovely_city " ویدیویی از اجرای عالی دو هنرمند بلوچ منتشر کرد.