اینستاگرام رسمی نماینده شرق بلوچستان در مجلس ویدیویی از صحبت‌های او بعد از بازدید کمیته حقیقت‌یاب منتشر کرد.