فعالین فضای مجازی بلوچ با انتشار پستی از محرومیت های روستایی در گرگان خبر می دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛وضع و حال مردم روستای آرچنیگ منطقه گرگان نیکشهر مدت هاست است که اینجوری بدون جاده به حال خودشان رها شده اند.