پسا شمر مجموعه روایت های ویدئویی پایگاه اطلاع رسانی میارجل، از روزهای بعد از حادثه تلخ مرز سراوان است. قسمت اول این روایت که به گوشه ای از واقعیات زندگی یکی از سوخت‌بران جان باخته حادثه سراوان به نام عبدالرحمان شهرسان زهی می پردازد را در ادامه مشاهده می کنید.