صفحه اینستاگرامی hamed_singlo18 با انتشار پستی تصاویر زیبایی از طبیعت ناب بلوچستان را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ حامد سینگلو در ادامه این پست نوشت: بهشت گم شده ای بلوچستان دشتیاری، بعضی هامیگن بلوچستان جای بدی هست و هیچ منابعی نداره امامن میگم بهشت ایران عزیزه.