به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، با بهره گیری از این دستگاه ایرانی الیاف ساقه‌های درختان که پیش از این بعنوان ضایعات سوزانده می‌شد، استخراج و از آن در صنایع گونی بافی، طناب بافی، پوشاک و تولید ابریشم و اتصالات استفاده می‌شود.